Lisää Cupsolo hylsyjä - More recycling with Cupsolo cases[FI]Teimme myös tämän hauskan tilanjakajan kierrätysidealla. Tässä on lankana Novitan merseroitu puuvilla -lanka, väri beige. Pompulan sisällä on vastakkain 2 kahvikoneemme Cupsolon tyhjää pestyä hylsyä. Toivottavasti ohjeesta saa selvää. Sen on kirjoittanut puhtaaksi meistä se, joka ei kauheasti virkkaa.

Toinen idea samalle ohjeelle löytyy blogista lokakuulta 2016.


[ENG]  This room divider has recycled Cupsolo cases from our coffee maker inside. The yarn is Novita`s mercerized cotton, colour beige. There is two cases facing each other in every ball. Hope the instructions make sense, they have been written down and translated by Marika, and I don`t really crochet that much!

An other idea for the same instructions you can find from this blog posted october 2016.
VIRKKAUSOHJE CUPSOLO KAPSELEILLE

Tee 5 ketjusilmukkaa (myöhemmin kjs), sulje piilosilmukalla (myöhemmin ps) renkaaksi.

1 krs: jokaisesta silmukasta 2 kiinteää silmukkaa (myöhemmin kns).
2 krs: jokaisesta silmukasta 2 kns.
3 krs: joka 3:sta silmukasta 2 kns.
4 krs: joka 4:sta silmukasta 2 kns.
5 krs: joka 5:sta silmukasta 2 kns.
6 krs: joka 5:sta silmukasta 2 kns.
7 krs: joka silmukasta 1 kns silmukan sisäpuolelta.
8 krs: joka silmukasta kns.

Jatka näin, kunnes sisälle mahtuu kaksi kapselia vastakkain leveimmältä osaltaan.
Kavennukset: tee kns. vain joka toiseen silmukkaan.
Tee kapseleiden väliin tuleva nauha seuraavasti: 8 kjs ja niihin 7 kns (kiinnitä viimeinen kns kapseliin) ja niihin 7 ps.
Aloita alusta, kunnes nauha on haluamasi pituinen.
Viimeisen kapselin jälkeen jätä vähän pidempi rihma kiinnityksen helpottamiseksi. 
CROCHETING INSTRUCTIONS FOR EMPTY CUPSOLO CASES

Make 5 chain es, close into circle with slip s.

1 row: make 2 double crochet (=dc) of each s.
2 row: make 2 dc of each s.
3 row: make 2 dc of every 3rd s.
4 row: make 2 dc of every 4th s.
5 row: make 2 dc of every 5th s.
6 row: make 2 dc of every 5th s.
7 row:  make 1 dc from front loop of each s.
8 row: of each s one dc.

Continue the same as you get enough height to cover the widest part of two facing empty cases.
Decreasing: make dc for every other s.
The part between cases: 8 chain es and into them 7 dcs (fasten the last dc into case), then 7 slip es.
Start from the beginning until you have enough length.
After last ball leave longer yarn to  ease the hanging. 


Comments

Popular Posts